Hoe goed horen honden?

Als je een hond observeert dan zie je al snel hoe belangrijk het gehoor voor hem is: zijn oren gaan voortdurend heen en weer en scannen de omgeving. Een plotselinge klap of een harde lach? De kop van het dier draait direct richting de geluidsbron! Maar klopt het dat ze geluiden beter kunnen waarnemen dan mensen? En zo ja, waar zit dat verschil dan precies in?

Hoge tonen

Honden kunnen inderdaad beter horen dan mensen. Dat wil niet zeggen dat ze geluiden ook harder horen. Ze hebben een breder tonenbereik dan mensen, en dan met name in de hoge tonen. Waar mensen gemiddeld geluiden horen tot een golflengte van 20 kiloHertz, kunnen deze dieren tonen waarnemen tot wel 50 kiloHertz. Zij kunnen trillingsfrequenties detecteren die voor mensen niet hoorbaar zijn. Wanneer je het gehoor van honden vergelijkt met andere diersoorten zijn zij overigens niet de beste hoorders. Ter vergelijking: de mot, de beste hoorder van het dierenrijk, heeft een bovengrens van 300 kiloHertz.

Dat honden een hogere bovengrens van het waarnemen van geluidsgolven hebben, verklaart waarom zij wel (de hoge tonen van) een fluitje waarnemen en mensen niet. Ook kunnen ze door hun grote, beweegbare oren heel snel lokaliseren waar een geluid vandaan komt. Daarnaast kunnen zij geluiden waarnemen van een grotere afstand dan wij. Omdat een hond meer bereik heeft in de hoge tonen dan een mens, kan hij soms last hebben van geluiden waar wij geen idee van hebben.

Met het goede hoor van je dier kan hij perfect zijn hondennaam horen!

Vermoeiend

Elektrische apparaten produceren bijvoorbeeld vaak een hoge toon die mensen niet waarnemen, maar voor honden erg pijnlijk kan zijn. De oren van honden zijn uiteraard ook dichter bij de grond dan bij de mens, waardoor het geluid sneller terugkaatst naar de oren en het dier zich meer bewust is van de geluiden dan jij. Ook een feestje of andere drukke omgeving kan voor een hond zeer intensief zijn vanwege het geluid; voor een hondenbezitter dus wel iets om je bewust van te zijn als je ziet dat jouw vriendje zich niet prettig voelt. Het kan zijn dat het dan gewoon te vermoeiend voor je hond is en dat het beter voor hem is als hij uit de drukte gaat.